Sunday, 18 September 2011

ETE EN NORVEGE PART 2

Salut mes chers lecteurs,

Jeg håper at dere likte mine sommer bildene. Det var mer Oslo på dem, nå kommer det mer fra Drammen og Tønsberg.

I hope you liked my summer pics. It was more Oslo on them, now it`s more from Drammen and Tønsberg.

Biseeee

Salut mes chers lecteurs- salymeʃerlektør- hei mine kjære lesere- hello my dear readers


ʃ- pronounces like sh
ø- like norwegian ø

i love his style


unconditionnal lovemy favourite pose
No comments:

Blog Archive