Tuesday, 2 August 2011

LE DICTIONNAIRE- ORDBOK

For å kunne finne lettere de ordene jeg har nevnt i mine tekster, trodde jeg at det ville vært fint å ha dem alle på et sted...

La France- Frons- Frankrikke
Les plus belles maisons- le plu bel mezon- vakreste hjem
Chez moi- sje moa- hos meg
 Savon-savo-såpe
Magnifique-manjifik-flott, deilig
 Bonne nuit-bon nyi- god natt Télé-tele-tv
Fleur de coton-flor d koton- bommuls blomst 

Bonsoir à tous.-bonsoar a tus-god kveld alle sammen
Journée- Ʒurne- dag
Mes gâteaux-me gato-kakene mine
Recette- røset- oppskrift
Sur internet-syr anternet- på nett
Bise-biz- kyss

 Anniversaire-aniverser-bursdag
 Biensûr-bjansyr-selvføgelig
 La magie commence- la maƷi komons- eventyret begynner
 Moi- moa- jeg

No comments:

Blog Archive