Monday, 10 October 2011

COLLECTION MARILYN MONROE

Salut à tous,

Var på biblioteket  lørdag og så at de har en liten collection av ting som har Marilyn på seg. Så vintage. Hun er en av de kvinnene man beundrer og skal beundre for alltid. Jeg lurer på hvorfor måtte hun dø bare 36 år gammel? Er stjernelivet så farlig at det førte henne i døden? Marilyns destin var mørk men stjernen hennes skinner fremdeles.
Kunne du tenke deg å ha en sånn collection hjemme hos deg?

I was at the library on Saturday and saw that they have a little collection of ting who have Marilyn on them. So vintage. She is one of the women you admire and allways will. I`m wondering why she had to die only 36 years old?. Is the star life so dangerous at it lead her to death?
Marilyns destin was dark but her star still shines.
Could you imagine to have one collection like this at home?

Salut à tous- salyatus-hei alle sammen-hello everybody
collection-koleksiɔ̃-samling-collection
destin-destɛ̃-skjebne-destiny

BiseeeeeeeeeeeNo comments:

Blog Archive